Key: quy tắc bảo mật

Một số quy tắc bảo mật cơ bản cho website

11:50 | 10/10/2012
Một số quy tắc bảo mật cơ bản cho website

Trong tuần qua, hàng loạt website và các hệ thống máy chủ bị tấn công, thâm nhập và đánh cắp dữ liệu đã dấy lo sự lo ngại từ phía người dùng cuối. Giải pháp ứng phó thế nào?

Detail

Total: 1
Top