Key: Mozilla

Firefox 16 dính lỗi bảo mật nghiêm trọng khi mới ra lò

12:55 | 12/10/2012
Firefox 16 dính lỗi bảo mật nghiêm trọng khi mới ra lò

Hãng Mozilla phải tạm thời gỡ Firefox 16.0 Final khỏi website của mình sau khi phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong phiên bản này.

Detail

Total: 1
Top